Continúa la campaña de solidaridad con franki

29 de octubre de 2008 -

SOV de Manresa de la CNT-AIT .- (enviado por grupos de solidaridad con Diana , Francesc, Franki y Amadeu) Adjuntamos dos cartas para enviar en solidaridad con el Franki , una para el Síndic y otra para serveis penitenciaris.

A LA DIRECCIÓ GENERAL D’INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES

Jo, …………………… amb DNI ……………….. exposo que, en relació amb la Sentència 440/04, que condemna a Francesc Argemí Anglada per un delicte d’ultratge a Espanya, d’un delicte de desordres públics i d’un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat, a una pena de presó de dos anys i set mesos, considero que:

* Ha estat un procés ple d’irregularitats on no s’ha respectat la presumpció d’innocència (article 24.2 de la CE), tenint en compte que durant el judici, i tal com es desprèn de la sentència, cap dels testimonis de l’acusació el va poder reconèixer com a autor material dels delictes d’atemptat a l’autoritat i d’ultratge a Espanya i només van poder certificar que es trobava al lloc dels fets, circumstància que tampoc provaria que fos culpable del delicte de desordres públics. * La defensa dels símbols del poder no pot estar per sobre del dret a la llibertat d’expressió en un sistema que es pretén democràtic. * En Francesc Argemí, com la resta de persones té dret a la llibertat de manifestació i opinió, per aquest motiu considero que les dues sancions iniciades des de la Presó Model atempten a les llibertats individuals i col·lectives manifestades en la Declaració Universal de Drets Humans. Em refereixo per exemplea l’article 19 d’aquesta esmentada declaració on diu: “ tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les seves opinions, al d’investigar i rebre informacions i opinions, i el de difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d’expressió.

Per això,

SOL·LICITO A LA DIRECCIÓ GENERAL D’INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES:

SOL·LICITO AL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA:

Que actuï en conseqüència i faci TOT el que estigui a les seves mans per tal que el Sr. Argemí Anglada sigui posat en llibertat immediatament i perquè les dues sancions per el fet de fer ús al seu dret de llibertat de expresion imposades per el Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona siguin arxivades.

A ..................... , ....................... de 2008

Signatura..............................


AL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Jo, …………………… amb DNI ……………….. exposo que, en relació amb la Sentència 440/04, que condemna a Francesc Argemí Anglada per un delicte d’ultratge a Espanya, d’un delicte de desordres públics i d’un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat, a una pena de presó de dos anys i set mesos, considero que:

* Ha estat un procés ple d’irregularitats on no s’ha respectat la presumpció d’innocència (article 24.2 de la CE), tenint en compte que durant el judici, i tal com es desprèn de la sentència, cap dels testimonis de l’acusació el va poder reconèixer com a autor material dels delictes d’atemptat a l’autoritat i d’ultratge a Espanya i només van poder certificar que es trobava al lloc dels fets, circumstància que tampoc provaria que fos culpable del delicte de desordres públics. * La defensa dels símbols del poder no pot estar per sobre del dret a la llibertat d’expressió en un sistema que es pretén democràtic. * En Francesc Argemí, com la resta de persones té dret a la llibertat de manifestació i opinió, per aquest motiu considero que les dues sancions iniciades des de la Presó Model atempten a les llibertats individuals i col·lectives manifestades en la Declaració Universal de Drets Humans. Em refereixo per exemplea l’article 19 d’aquesta esmentada declaració on diu: “ tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les seves opinions, al d’investigar i rebre informacions i opinions, i el de difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d’expressió.

Per això,

SOL·LICITO AL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA:

Que actuï en conseqüència i faci TOT el que estigui a les seves mans per tal que el Sr. Argemí Anglada sigui posat en llibertat immediatament i perquè les dues sancions per el fet de fer ús al seu dret de llibertat de expresion imposades per el Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona siguin arxivades.

A ..................... , ....................... de 2008

Signatura..............................RTF


[( )
Enviar un mensaje

]

Llamando al (+35) 91 315 11 12
almenara@radioalmenara.net   

En esta sección...
- Marcha por el cierre de los CIE Reportaje
- Reportaje del 31E Marcha del Cambio, organizada por el partido político Podemos
- Cuaderno de Quejas: denuncias y propuestas para mejorar el panorama mediático de Madrid.
- Iniciativas sociales y partidos políticos se unen en un compromiso para la derogación de la Ley Mordaza
- Campaña de crowdfunding para recuperar el informativo Más Voces
- Especial afectados por Hepatitis C
- 15-J Día contra los CIES
- VIII Asamblea General de la Red de Medios Comunitarios (REMC)
- Las "Cajales" más baratas
- Solidaridad con Radio Pimienta

Ver más...


Escúchanos...También por Tunein.com


O pon esta dirección en tu reproductor http://185.50.197.212:9986/listen.pls       
Asociación Radio Almenara 2018 -